Ik werk met een methode die is ontleend aan de neurosemantiek en werkt via de assen van verandering van Michael Hall. Je werkt aan een systematische verandering van patronen die jou belemmeren.

Hoe werkt het?

  1. De motivatie: wat wil je niet meer en waar wil je naartoe.
  2. De beslissing: je krijgt inzicht in de gedachten en gevoelens die het door jou ongewenste gedrag sturen en je neemt het besluit om te veranderen.
  3. De creatie: je creëert nieuwe, effectief gedachten en gevoelens die passen bij datgene waar je naartoe wilt en je ontwikkelt nieuw gedrag en gaat dat daadwerkelijk uitvoeren.
  4. De actie: je past nieuw gedrag toe en geeft jezelf waardering voor de verandering. Waar nodig pas je verbeteringen toe.

De meeste mensen kennen stap 1 en 2 wel, wat belangrijk is, is dat ik jou als coach ook help om de laatste twee stappen daadwerkelijk te zetten. Je successen te erkennen en te vieren en daar waar nodig je nieuwe gedachten en gedrag verder te ontwikkelen.

“Werken aan een systematische verandering.”